Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Agentschap Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners. De missie ‘meer, beter, samen’ van het ANB (meer natuur, betere natuur en natuur midden in de maatschappij) omlijntperfect het concept van The Treehouse, namelijk mensen dichter bij de natuur brengen.