Haletra

Haletra

Sinds 1948 reeds produceert het moderne grafisch bedrijf Haletra kwaliteitsvol en ecologisch verantwoord drukwerk. Haletra draagt elke dag bij tot een ecologische omgeving en hoopt met dit project ook anderen aan te zetten om de dingen op een ‘groene’ manier aan te pakken.